gymnasium | atheneum | havo | mavo | vmbo | ISK

Stichting Fioretti Teylingen

Bedrijfsvoering

Organisatie bedrijfsvoering

De belangrijkste taak van de afdeling bedrijfsvoering is het ondersteunen van de directie en de scholen bij het uitvoeren van het beleid op de terreinen van financiën, personeel, leerlingenadministratie, ICT en inkoop.

In dit schooljaar (2017-2018) zijn de volgende speerpunten aan de orde:

Algemeen:

    • Het verder uitbouwen van rapportages voor onder andere de directie.

Lees meer: Bedrijfsvoering